Kenniscentrum Markt en Overheid

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. De wet beoogt oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

De wet is gefaseerd van kracht geworden. Vanaf 1 juli 2014 is de wet volledig van kracht  voor alle daarin genoemde onderdelen. Vanaf dat moment gaat de Autoriteit Consument en Markt handhavend optreden.

Ondanks dat de wet binnenkort compleet van kracht is, zijn de meeste overheden zich niet bewust van de reikwijdte. Er moet nog heel veel implementatie plaatsvinden.

Het Kenniscentrum Markt en Overheid is opgezet om kennis en ervaringen bijeen te brengen om invoering van de wet met zo weinig mogelijk vergeefse inspanning te kunnen laten plaatsvinden. Kenniscentrum Markt en Overheid ( K-MO ) is een initiatief van GO – Groothertog OrganisatieontwikkelingAb Groothedde ) en Minos & Twisk Vincent Snels ).

 

 

Ontdek energie(bronnen) voor bereiken van doelen.
Participerende organisaties voer de motor op.

Bereiken van  resultaat vanuit
al beschikbare aanwezige KRACHT

Omdraaien van weerstanden in kansen en
benutten voor bereiken van eigen doel.

Van Burger en Markt participatie
Naar de participerende Overheid.

Bestuurder van gemeente of bedrijf?
Wil jij dat ook? Of kies je voor zekerheid?

De verandering: een Uitdaging.
Dat is wat wij als K-MO voorstaan.

 

Voor alle gemeenten in Nederland, maar ook voor Fyslân

Of ook voor Friesland gewoon in het Nederlands

 

 

 

googleplus