Overheid

Invoering van de Wet Markt en Overheid is van invloed op veel (beleids)terreinen.

Het Kenniscentrum Markt en Overheid is opgezet om te voorkomen dat ieder het wiel opnieuw zelf moet uitvinden. Overheden die al bezig zijn kunnen kennis en ervaring inbrengen. Anderen kunnen daarvan gebruik maken.

Het Kenniscentrum dient als een verzamelplaats van problemen, uitdagingen en benutten van kansen, waar overheden in specifieke gevallen tegenaan lopen.

Met vereende krachten kunnen gezamenlijke professionals van overheden en uit de markt zoeken naar afdoende oplossingen. Met met relatief weinig inspanning kunnen betrokkenen vanuit een brede inzet, zo adequate oplossingen vinden.