Risico’s exploitatie Maatschappelijk Vastgoed

Inzicht in de risico’s voor de exploitatie van Maatschappelijk Vastgoed is de basis voor het wegnemen ervan en biedt kansen voor het optimaliseren van de exploitatie.

Maatschappelijk Vastgoed en Wet Markt en Overheid is momenteel een actueel thema.
Het risico voor met name gemeenten, dat zij voor onvoorziene kosten en (maatschappelijke) effecten komen te staan is aanwezig. Ook vrezen verenigingen en instellingen financieel nadeel te gaan ondervinden van de invoering van de wet.

Het Kenniscentrum werkt samen met Minos & Twisk, een adviesbureau dat sinds 1994 gemeente adviseert over beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Door deze samenwerking kunnen we u adequaat, vlot en met maatwerk ondersteunen. Via een analyse van de huidige bezetting, exploitatie, organisatie van beheer en exploitatie en een risico-analyse krijgt u meer inzicht in de risico’s die u loopt.

Door het bundelen van kennis en ervaring in beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed enerzijds en de Wet Markt en Overheid anderzijds, kunnen risico’s en kansen aan elkaar worden gekoppeld. Het wegnemen van risico’s voor de Wet Markt en Overheid kan een positief effect hebben op de exploitatie van een gebouw. Risico’s wegnemen en optimaliseren van de exploitatie, met oog voor het maatschappelijk effect.

Wilt u meer weten neem dan contact op met vincentsnels@k-mo.nl