Ondersteuning

Het Kenniscentrum Markt en Overheid (K-MO) vergaart informatie, maar ook ervaring van en voor organisaties (overheden en markt).  Deze ervaring wordt door het Kenniscentrum ontsloten voor andere organisaties, zodat een organisatie niet steeds het wiel moet uitvinden.

K-MO adviseert en ondersteunt Overheid(sbedrijven) en Marktpartijen bij het onderkennen en benutten van wetgeving en andere krachten die op hen afkomen bij het gericht bereiken van DOELen.

K-MO kan u van dienst zijn op inhoudelijk en procesmatig terrein. Ook kunnen we u in contact brengen met een collega, adviseur of projectleider.

We denken graag met u mee om tot maatwerk voor uw organisatie te komen.

Enkele voorbeelden van ontwikkelde producten en diensten zijn:

  • Informatie bijeenkomst voor Bestuur en Management – Wat houdt de Wet in en hoe krijg ik inzicht in de verandering die ik moet doorvoeren
  • Impact Analyse / Onderzoek – Hoe staat de organisatie er in grote lijnen voor. Wat is er al gedaan en wat behoefte nog aandacht
  • QuickScan – op welke economische activiteiten die ik uitvoer is de Wet van toepassing en welk risico loop ik
  • Trainingen voor Bestuurders, Management en medewerkers – ontwikkelde cursussen en trainingen of een op maat toegesneden pakket speciaal voor uw organisatie. Dat kan gaan over : de inhoud van de wet – noodzakelijke acties – plan van aanpak – bepalen integrale kostprijs – enz. enz.
  • Ondersteuning – Van begeleiding, ondersteuning, capaciteit tot zeer specialistische juridische ondersteuning of advocatuur

Meer informatie?

Hebt u behoefte aan meer informatie? Klik dan hier.