Markt

Het Kenniscentrum Markt en Overheid  beoogt overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om de inzet van het bedrijfsleven bij het oplossen van knelpunten van overheden te betrekken.

Het kenniscentrum beoogt ook ondernemers met elkaar in contact te brengen opdat zij gezamenlijk producten en diensten ontwikkelen waaraan de overheid behoefte heeft om knelpunten op te lossen.