Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Markt en Overheid  beoogt het delen van beschikbare kennis en ervaring en het ontwikkelen van methoden en technieken om op een effectieve manier invoering van de wet mogelijk te maken.

Professionals van overheden en ook uit de markt, zijn via het K-MO toegankelijk voor incidentele vragen, het ontwikkelen van formats, producten en diensten en zo nodig via het K-MO worden ingezet voor specifieke taken waarvoor een overheid zelf geen mankracht dan wel specialisme beschikbaar heeft.