Visie

Kennis en ervaring bundelen en toegankelijk maken
ten behoeve van overheden (lokaal, regionaal en landelijk)

en

Het effectief gebruik maken en inzetten van elkaars expertise
voor de implementatie van de Wet Markt en Overheid.