Impact Analyse W-MO©

Als uw organisatie wil weten wat de Impact van de Wet Markt en Overheid is op uw economische activiteiten, dan is de Impact Analyse© daarvoor een geschikt instrument.

De Impact Analyse© geeft inzicht in de economische activiteiten waarop de Wet van toepassing is. Per (groep) economische activiteiten worden de overwegingen aangegeven of er sprake kan zijn van een conflict en welke daarbij behorende acties wellicht nodig zijn. In de Impact Analyse© mondt uit in een Plan van Aanpak. Het stappenplan geeft het handelingsperspectief weer om (op termijn) aan de eisen van de Wet te (gaan) voldoen.

De inzet van de Impact Analyse© kan voor u interessant zijn, omdat u uw organisatie pas gaat belasten met werkzaamheden die ingevolge de Wet noodzakelijk zijn. U scheidt als het ware eerst het kaf van het koren voordat u aan de slag gaat.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Impactanalyse of een offerte voor uw gemeente laat dan een bericht achter. Neem contact op per telefoon, formulier of email.

Tip

Combineer de Impact Analyse© met een voorafgaande Informatiebijeenkomst. Dat zorgt voor meer inzicht en focus en helpt bij de uitvoering.