Impact Analyse Vpb©

Als u wilt weten wat de Impact van de Vpb-plicht is voor uw organisatie, dan is de Impact Analyse Vpb© een geschikt instrument om daarin snel inzicht te krijgen.

De Impact Analyse Vpb© geeft inzicht in de economische activiteiten waarop de Vpb-plicht van toepassing is. Per (groep) economische activiteiten worden de overwegingen aangegeven of er sprake kan zijn van een conflict en welke daarbij behorende acties wellicht nodig zijn. De Impact Analyse Vpb© mondt uit in een Plan van Aanpak. Het stappenplan geeft het handelingsperspectief weer om (op termijn) aan de eisen van de Vpb-plicht te (gaan) voldoen.

De inzet van de Impact Analyse Vpb© kan voor u interessant zijn, omdat u uw organisatie pas gaat belasten met werkzaamheden die ingevolge de Wet noodzakelijk zijn. U scheidt als het ware eerst het kaf van het koren voordat u aan de slag gaat.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Impact Analyse Vpb©  of een voorstel specifiek voor uw gemeente, laat dan een bericht achter. Neem contact op per telefoon, formulier of email.

Tip

Combineer de Impact Analyse Vpb© met een voorafgaande Informatiebijeenkomst. Dat zorgt voor meer inzicht en focus en helpt bij de uitvoering.