Disclaimer website

Disclaimer

De website Kenniscentrum Markt en Overheid (k-MO) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. K-MO streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van K-MO kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. K-MO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het de inhoud van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

Copyright

K-MO behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van K-MO is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Webstatistieken

Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de site door bezoekers maakt K-MO maakt gebruik van webstatistieken. Met deze informatie kan K-MO de site verbeteren en beter aansluiten op behoeften.

Artikelen

Het Kenniscentrum Markt en Overheid beoogt een centraal punt voor informatie te zijn. Artikelen van derden plaatsen we met een link naar het origineel, op de site. Zo heeft ieder eenvoudig informatie toegankelijk.

Hebt u problemen met het plaatsen van uw artikel, op het contact formulier of een email naar naar info@k-mo.nl. . Het wordt dan per omgaande verwijderd.

Foto’s

Kenniscentrum Markt en Overheid doet haar uiterste best om na te gaan of de gebruikte foto’s rechtenvrij zijn. Het is niet de bedoeling om rechten van anderen te schaden.

Als ondanks zorgvuldige recherche blijkt dat een foto ten onrechte is geplaatst verzoeken wij de eigenaar om dat direct te melden, zodat de betreffende foto kan worden verwijderd.

Hebt u problemen met het plaatsen van een foto die volgens u niet rechtenvrij is, laat het dan even weten op het contact formulier of een email naar naar info@k-mo.nl. De foto wordt dan per omgaande verwijderd.

Privacy

K-MO verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt K-MO de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of daarmee verenigbare doeleinden.

Voorwaarden Vragen en Reacties

Het Kenniscentrum Markt en Overheid hanteert bij het formuleren van reacties op vragen een zorgvuldige procedure. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, die op enigerlei wijze verband houdt met het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Vragen en reacties, die ook anderen kunnen helpen, plaatst K-MO anoniem op de site. Als een reactie naar uw mening niet of niet volledig juist is, kunt u daarop reageren door een ander antwoord te formuleren. Zo ontstaat er een mogelijkheid tot het geven van (meerdere) goede oplossingen.