Voorwaarden Vragen en Reacties

Het Kenniscentrum Markt en Overheid hanteert bij het formuleren van reacties op vragen een zorgvuldige procedure. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorgvuldigheid is nagestreefd, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, die op enigerlei wijze verband houdt met het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Vragen en reacties, die ook anderen kunnen helpen, plaatst K-MO anoniem op de site. Als een reactie naar uw mening niet of niet volledig juist is, kunt u daarop reageren door een ander antwoord te formuleren. Zo ontstaat er een mogelijkheid tot het geven van (meerdere) goede oplossingen.