CBb geeft duidelijkheid over toepassing Wet Markt en Overheid

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geeft vandaag in twee uitspraken duidelijkheid over de toepassing van de Wet Markt en Overheid. Die wet wil voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met commerciële marktpartijen. Het gaat over de exploitatie van een jachthaven door de gemeente Zeewolde en een parkeergarage door de gemeente Hengelo. Commerciële aanbieders maakten daartegen bezwaar. 

De overheid mag een product of dienst alleen onder de kostprijs aanbieden als die economische activiteit plaatsvindt in het algemeen belang. Zij moet uitleggen waarom exploitatie onder de kostprijs in het algemeen belang noodzakelijk is en aantonen dat commerciële marktpartijen het product of de dienst niet kunnen aanbieden. Als de overheid zelf onder de kostprijs aanbiedt, moet zij zorgen dat commerciële aanbieders daar zo weinig mogelijk financieel nadeel van hebben. Soms moet zelfs schadevergoeding worden betaald. Het CBb oordeelt dat Zeewolde en Hengelo dit onvoldoende hebben onderzocht. Zij moeten daarom opnieuw beslissen op de bezwaren.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

ECLI:NL:CBB:2018:660

  • ECLI:NL:CBB:2018:661