Currently browsing category

Interessant

Aanwijzingsbesluit DAEB is appellabel

Op Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam …

Vpb-plicht – Alleen maar lastig?

Op dit moment valt er weinig te melden met betrekking tot het wetsvoorstel Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Het voorstel ligt bij de Eerste …