Currently browsing

september 2014

VpB – plicht – Ook voor Overheid(sbedrijven)?

Enkele Publicaties van de Wetgever Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen – Memorie van Toelichting …