Currently browsing

juli 2012

Handreiking markt en overheid

De handreiking markt en overheid beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. …