Currently browsing

juni 2012

Achtergrondstudie Algemene Rekenkamer

Publieke organisaties en private activiteiten Conclusies Uit de achtergrondstudie blijkt dat publiek ondernemerschap stuurmanskunst vergt van het bestuur van de publieke organisaties. …

Besluit markt en overheid

Ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft, worden bij de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de kosten …