Currently browsing

2012

Handreiking markt en overheid

De handreiking markt en overheid beoogt helderheid te geven en handvatten te bieden voor overheden die met de wet te maken krijgen. …

Achtergrondstudie Algemene Rekenkamer

Publieke organisaties en private activiteiten Conclusies Uit de achtergrondstudie blijkt dat publiek ondernemerschap stuurmanskunst vergt van het bestuur van de publieke organisaties. …

Besluit markt en overheid

Ongeacht of het directe of indirecte kosten betreft, worden bij de kostendoorberekening, bedoeld in artikel 25i, eerste lid, van de wet, de kosten …