Kenniscentrum Markt en Overheid

Ontdek energie(bronnen) voor bereiken van doelen.
Participerende organisaties voer de motor op.

Bereiken van  resultaat vanuit
al beschikbare aanwezige KRACHT.

Omdraaien van weerstanden in kansen en
benutten voor bereiken van eigen doel.

Van Burger en Markt participatie
Naar de participerende Overheid.

Bestuurder van gemeente of bedrijf?
Wil jij dat ook? Of kies je voor zekerheid?

De verandering: een Uitdaging.
Dat is wat wij als K-MO voorstaan.

—-

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. De wet beoogt oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

De wet is gefaseerd van kracht geworden. Vanaf 1 juli 2014 is de wet volledig van kracht  voor alle daarin genoemde onderdelen. De Autoriteit Consument en Markt treedt momenteel handhavend op.

De meeste overheden zijn zich niet bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden die het biedt. Kenniscentrum Markt en Overheid ondersteunt Overheden en Marktpartijen bij het zoeken naar, vinden van en veranderen naar de nieuwe rollen.

Het Kenniscentrum Markt en Overheid is opgezet om kennis en ervaringen te delen en bijeen te brengen. Met zo weinig mogelijk vergeefse inspanning veel meer bereiken, dat is onze uitdaging. Voor ons zelf, maar ook voor overheden en marktpartijen.

Kenniscentrum Markt en Overheid ( K-MO ) is een initiatief van GO – Groothertog OntwikkelingAb Groothedde ) en Minos & Twisk Vincent Snels ).

—-

Ontwikkel GroeiKracht

KM-O empowerZ – Zet organisaties in hun Kracht

Iedere Overheid en Ondernemer met personeel heeft goud in handen. Veel meer dan je vaak denkt.
Met K-MO empowerZ spiegelt de organisatie zichzelf. Medewerkers zien hoe het komt dat bepaalde dingen heel goed gaan en andere juist niet. Vanuit openheid naar elkaar ontwikkelen zij elkaar tot de beste adviseurs om noodzakelijke veranderingen op gang te brengen. Groeien gaat dan weer vanzelf.

Visie: Groei door Aandacht.

Missie: Gebaseerd op vertrouwen, autonomie en competenties en het ontdekken en ontwikkelen van kernkwaliteit(en), ontstaat ruimte voor groei naar een zelflerende organisatie, die steeds beter haar doel bereikt.

Ontdek jouw goud en groeikracht. Laat je verbazen.
Kijk verder op empowerZ of maak direct een afspraak.


Voor alle gemeenten in Nederland, maar ook voor Fyslân

Of ook voor Friesland gewoon in het Nederlands

googleplus